Select Page

เก้าอี้ลูกเต๋าดำ

GOODLOOKING บริการให้ เช่าผ้าคลุมเก้าอี้ลูกเต๋าสีดำ ขนาดกว้าง 40*40*40 เซนติเมตร

ถ้าอยากให้งานออกมาดูดี ต้องไม่พลาดที่จะ เช่าผ้าคลุมเก้าอี้ลูกเต๋าสีดำ ไปประดับงานของคุณ

สนใจ เช่าผ้าคลุมเก้าอี้ลูกเต๋าสีดำ ได้ที่ 092-716-6699

บริการเช่าเต็นท์

Description

เช่าเก้าอี้ลูกเต๋าสีดำ

ขนาดกว้าง 40*40*40 เซนติเมตร
เบาะหุ้มหนังสีดำ