โต๊ะให้เช่า

บริการให้เช่าโต๊ะสำหรับจัดงานอีเว้นต์ โต๊ะกลม โต๊ะฟังก์ชัน โต๊ะบาร์กลม โต๊ะกลางกระจกสำหรับชุดโซฟา ชุดโต๊ะจีน โต๊ะมีผ้าคลุมและโบว์ให้เลือกสี

เช่าโต๊ะกลม

โต๊ะกลม

GOODLOOKING บริการให้ เช่าโต๊ะกลม มีผ้าคลุมให้บริการ เหมาะสำหรับงานอีเว้นต์ต่าง ๆ ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง

โต๊ะฟังก์ชัน

GOODLOOKING บริการให้ เช่าโต๊ะฟังก์ชัน โต๊ะแนวยาวอเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายงาน หลากหลายโอกาส มีผ้าคลุมให้บริการ

เช่าโต๊ะบาร์ทรงกลม

โต๊ะบาร์กลม

GOODLOOKING บริการให้ เช่าโต๊ะบาร์กลม เหมาะกับจัดงานเลี้ยง งานอีเว้นต์ มีผ้าคลุมให้บริการ

โต๊ะกลางกระจก

GOODLOOKING บริการให้ เช่าโต๊ะกลางกระจก 

ให้เช่าชุดโต๊ะจีน

ชุดโต๊ะจีน

GOODLOOKING บริการให้ เช่าชุดโต๊ะจีน มีครบทั้งโต๊ะและเก้าอี้ พร้อมผ้าคลุมรวมถึงสามารถเลือกสีของโบว์ได้

ใบเสนอราคา