เช่าเต็นท์ทรงแปดเหลี่ยม ขนาด 8เมตร x 8เมตร เสาสูง 2.50เมตร เช่ารายวัน-รายเดือน

เช่าเต็นท์ทรงแปดเหลี่ยม ขนาด 8เมตร x 8เมตร เสาสูง 2.50เมตร เช่ารายวัน-รายเดือน

ใบเสนอราคา