เต็นท์ทรงแปดเหลี่ยม ขนาด 8เมตร x 8เมตร เสาสูง 2.50เมตร

ใบเสนอราคา