บริการให้เช่าโซฟาชุด เช่าโซฟาชุด สีขาว สำหรับ 5 ท่าน พร้อมโต๊ะกลาง ประกอบด้วย โซฟายาว 1 ตัว + โซฟาเดี่ยว 2 ตัว + โต๊ะกลาง 1 ตัว

บริการให้เช่าโซฟาชุด เช่าโซฟาชุด สีขาว สำหรับ 5 ท่าน พร้อมโต๊ะกลาง ประกอบด้วย โซฟายาว 1 ตัว + โซฟาเดี่ยว 2 ตัว + โต๊ะกลาง 1 ตัว

ใบเสนอราคา